تیم ما
Mavyluda KAMOLOVA

Mavyluda KAMOLOVA

sales representative

Mavyluda KAMOLOVA

sales representative

Throughout my career I have demonstrated my abilities and have achieved promotions from administrative positions to management with responsibilities as Supervisor, Coordinator and Manager.

Muhsin Zamani

Muhsin Zamani

Sales Manager

Muhsin Zamani

Sales Manager

من در سال 1988 در ایران، ایران، جایی که من از دانشکده دانشکده معماری دانشگاه تبریز فارغ التحصیل شدم، متولد شدم. در حال حاضر، من دانشجوی دکترا در دانشگاه استانبول، دانشکده معماری هستم.